Folyami árukezelés

3 kikötőálláson tudunk hajókat fogadni, az egyik fedett rakodó.

Közútról – hajóba

A közúti járművek a 6 sz. útról a raktárbázis parkolójába érkeznek. A forgalomirányító felveszi a szállítmány adatait, amik elektronikusan, rögtön megjelennek a kikötő irányító épület vezénylőjében. A mintavételt követően egy szalagrendszeren keresztül kerül a hajóba, vagy a raktárakba az áru.

Vasútról – hajóba

A kikötőbe beérkező vonatokat kocsinként hivatalos vasúti mérlegen lemérlegelik. A szerelvénybontás után a kocsikat megfelelő sorrendben az ürítő helyhez vontatják. Az ürítő helyen a kocsiból szabályozott módon garatba engedik az árut, ahonnan szalagrendszer tölti be a hajóba az árut.

Hajóból – közútra

A hajóból markoló emeli ki az árut. Közúti elszállítás hiánya esetén tárolóba szállítják az árut, a hajó folyamatos ürítése érdekében.

Hajóból – vasútra

A hajóból ugyanúgy szedik ki az anyagot csak a szalagpályán elhelyezett úgynevezett ledobó kocsival vasúti garatba ürítenek ahonnan az áru a vasúti kocsiba kerül.

Az Adonyi kikötő alapvetően kétféle irányban forgalmaz.

  • Az egyik irány az ARA (Amszterdam, Rotterdam, Antwerpen) kikötők illetve a Nyugat-európai vízutak irányába.
  • A másik irány a Costanza, Al-Dunai, illetve Fekete tengeri kikötők irányába azaz alvízi irányba.

A kikötő területén új közlekedési utak, rakodók, tárolóterületek, út és rakterületek, vasúti átkelők valamint járható pályaburkolatok kerültek kialakításra. A gyakorlat szempontjából az előzőekben felsorolt burkolattípusok egymásba érnek, felületük csapadékcsatornázással lettek ellátva. A csatorna befogadója a Duna folyam.

A konténerek és egyéb darabáruk kezelésére alkalmas új kikötőállás építése a küszöbön áll. Ennek eredményeként a gabona és egyéb árunemek rakodása teljesen elkülöníthető lesz.

A kikötőt használó hajók főméretei:
· Szélesség: 10-11 m
· Testhossz: önjáró hajóknál max. 110 m.
· Mértékadó merülés a víziút osztályra (VI.c.) előírt 2,5 m
 
2. számú hajóállás
Helye:
Duna 1597+822 és az 1597+678 fkm jobb parti szelvények között – 144 m hosszúságú – rézsűs partfalú, berakó ponkkal ellátott
Szélessége:
Max. 2 db nagyhajó
Rakodási technológia:
Kiépített rakodógaratos, gumihevederes szállítószalag, beöntő szalaggal ellátott 300 to/óra kapacitás.
 
3. számú hajóállás
Helye:
Duna 1597+682 és az 1597+538 fkm jobb parti szelvények között – 144 m hosszúságú – úszóművel ellátott
Szélessége:
Max. 2 db nagyhajó
Rakodási technológia:
Úszóműre telepített gumihevederes szállítószalag a berakodáshoz 300 to/óra kapacitással, telepített rakodó max. 4m3-es rakodókanállal 150 to/óra kapacitással a kirakodáshoz (tervezett)
 
5. számú hajóállás
Helye:
Duna 1597+196 és az 1597+052 fkm jobb parti szelvények között – 44 m hosszúságú szádfallal ellátott
Szélessége:
Max. 2 db nagyhajó
Rakodási technológia:
Mobil gumihevederes szállítószalag, illetve FUCHS 360 rakodó max. 4m3-es rakodókanállal.
 
A hajókon keletkező kommunális szennyvizeket, igény szerint átvesszük és saját szennyvíztisztítóba vezethetjük, a tisztított víz befogadója a Duna folyam.
A kikötőben városi ivóvíz vezetékről lehet vételezni.
A hajóknak megoldott az elektromos energia vételezési lehetőség.

 

joomla template 1.6