Pályázatok

Kedvezményezett neve: Adony Logisztikai Központ Kft.
Projekt címe: Gép és szoftver beruházás az Adony Logisztikai Központ Kft-nél
Szerződött támogatási összeg: 56 998 463 Ft
Támogatás mértéke: 70%
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.8-20-2020-00603
Tervezett befejezés dátuma: 2021.12.31

Projekt tartalmának bemutatása:

Homlokrakodó gépek szervezetünk alaptevékenységének elsődleges eszközei közé tartoznak, kihasználtságuk nagy és folyamatos. A beszerezni tervezett homlokrakódó gépekkel növelni tudjuk a raktárbázis áteresztő képességét, ami lehetővé teszi több rakodási megrendelés végrehajtását, gyorsabban hajthatjuk végre az ügyfelek megrendeléseit, ami nagyobb ügyfél elégedettséget, végső soron több megrendelést eredményez. A lerövidülő teherautó és hajó rakodási idők anyagi megtakarítást is jelentenek az ügyfeleknek, ami erősíti versenyképességünket, így jelentősen javítja cégünk létszám fenntartási lehetőségeit.

A beszerezni kívánt kereskedelmi szoftver támogatja a kereskedelmi tevékenységet, amely által hatékonyabbá válik az adminisztráció, a valós idejű döntéstámogató eszközöknek köszönhetően nagyobb kereskedelmi volumen lebonyolítása is megvalósítható, amely a munkaerő stabil megtartását, és a létszámbővítési lehetőségét vetíti elő. A növekvő elvárásoknak megfelelve a géppark és az informatikai rendszerek bővítése elengedhetetlen, ezért 2 db újabb JCB-t vásárol az Adony Logisztikai Központ Kft, valamint egy új szoftver beszerzését is kezdeményezte, melyhez egy szerver gépre is szükség van, a tökéletes telepi kiszolgáláshoz.

További információ kérhető:
Taksonyi Szilárd sajtóreferens
+36 25/222 181, info@portofadony.hu

Kedvezményezett neve: Adony Logisztikai Központ Kft.
Projekt címe: Logisztikai szolgáltató központ fejlesztése Adonyban
Szerződött támogatási összeg: 224,24 MILLIÓ FORINT
Támogatás mértéke: 50%
Projekt azonosítószáma: GINOP-1.2.5-15-2018-00031
Tervezett befejezés dátuma: 2019.12.30

Projekt tartalmának bemutatása:

A logisztikai szolgáltatások között egyre nagyobb szerepet játszik az ömlesztett műtrágya kezelése, úgy mint: intermodális átterelése és tárolása.

A növekvő igényre reagálva fejleszti az Adony Logisztikai Központ Kft. a műtrágya rakodásával, tárolásával, kezelésével kapcsolatos szolgáltatásait, melyhez nem engedélyköteles infrastrukturális beruházások és eszközbeszerzések tartoznak az alábbiak szerint:

Nem engedélyköteles infrastrukturális fejlesztések: 1. Szivárgó árkok szigetelése, betonlapokkal történő kiburkolása 2. A műtrágya raktározására szolgáló csarnokok csapadékvíz elvezetése (vápák) kiépítése 3. Raktár csarnokok elektromos rendszereinek korszerűsítése, bővítése 4. Burkolt teher és személygépkocsi várakozó helyek területnövelése 5. Betonaknás, betonhidas vágányhídmérleg áttelepítése, csatlakozó vágány építése, iparvágány hálózat korszerűsítése

Eszközök és immateriális javak beszerzése: 1. Tehergépkocsi behívó képernyők beszerzése 2. Átfogó informatikai rendszer beszerzése 3. Big-bag zsákoló gépsor beszerzése 4. 2 db nagyteljesítményű műtrágya kanalas homlokrakodó beszerzése 5. Energiahálózat fejlesztése napelemrendszer beszerzésével

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

További információ kérhető:
Taksonyi Szilárd sajtóreferens
+36 25/222 181, info@portofadony.hu